Baas over eigen leven?!

Zelf bepalen hoe u afscheid neemt? Dat is nog steeds niet makkelijk. Laatstewil-middelen zijn nog steeds niet legaal en verantwoord verkrijgbaar. Een meerderheid van de Nederlanders is daar wel groot voorstander van. Dit doet recht aan de wens tot zelfbeschikking van heel veel mensen. Zelf beslissen, zonder bemoeienissen van de overheid en zonder anderen tot last te zijn.

 

“Als ik zo’n pil in huis had, zou het idee dat ik zélf kan bepalen wanneer ik sterf zo’n rust geven. Het geeft mensen controle over hun dood en daarmee over hun leven”.

 

Sneller Een doorbraak: met uw steun!

 

De tegenkrachten zijn groot. Maar wij worden steeds mondiger. Het Steunfonds Laatste Wil ondersteunt initiatieven om laatstewil-middelen sneller beschikbaar te krijgen. Juridische, maatschappelijke en politieke initiatieven. Met praktische en financiële steun. Zodat uw keuze gerespecteerd wordt. Steun daarom nu het Steunfonds met een donatie of schenking.

 

Kijk op steun voor de mogelijkheden die bij u passen.

 

Debat, inzicht en duidelijkheid

 

De behoefte aan het zelf beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel roept veel vragen op in de samenleving. Voor een deel van de Nederlanders past het zelfgekozen levenseinde niet in hun maatschappelijke opvattingen of geloof. Ook rijzen vragen met betrekking tot onder andere het risico van oneigenlijk gebruik, druk vanuit de naaste omgeving, een impulsief besluit of wilsonbekwaamheid.
Voor- en tegenstanders discussiëren vanuit betrokkenheid en goede wil, vanuit zorg voor elkaar en voor de samenleving. De discussie over het in eigen regie uitvoeren van het zelfgekozen levenseinde verdient de komende jaren heel veel aandacht. Het gaat om een keuze die alleen in de eigen intieme levenssfeer kan worden besproken en gemaakt. Een keuze waarbij geen beroep wordt gedaan op de samenleving of op collectieve middelen.

 

[Lees meer]

Top