Spring snel naar:

Periodiek schenken met maximaal belastingvoordeel

 

Een schenking aan het Steunfonds Laatste Wil regelt u eenvoudig via een zogenaamde onderhandse schenkingsovereenkomst. Hier kunt u dat formulier voor een Periodieke Gift downloaden. U hoeft daarvoor niet meer naar een notaris.

 

Betaling

De jaarlijkse betaling kunt u regelen met de betalingsvolmacht in ons formulier Periodieke Gift, of via een eigen periodieke overschrijving van uw bankrekening.

 

Kosten en minimumbedrag

Deze onderhandse schenking kost u en ons niets extra, maar in verband met de administratieve lasten hanteren wij een richtbedrag van minimaal 75 euro per jaar.

 

Looptijd van de schenking – voor onbepaalde tijd

Bij een periodieke schenking legt u voor minimaal 5 jaar uw jaarlijkse bijdrage vast. Wij raden u echter aan uw schenking voor onbepaalde tijd af te sluiten. U hoeft dan na vijf jaar geen nieuwe overeenkomst af te sluiten, maar kunt dan wel stoppen, of met een nieuwe schenking het bedrag verhogen of verlagen.

 

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel

Stel, u geeft nu 100 euro per jaar en betaalt 42% belasting. Als u dit regelt met een periodieke schenking kost u dit slechts 58 euro. U krijgt immers 42 euro van de belasting terug. Wilt u dit voordeel volledig ten goede laten komen aan het Steunfonds dan kunt jaarlijks 173 euro schenken. Dit kost u dan 100 euro. U krijgt immers 42% van 173 euro = 73 euro terug van de belasting.

 

Hoe werkt het formulier?

Voor uw betalingen kunt u gebruik maken van het formulier “betalingsvolmacht”. Wij schrijven dan op de door u aangegeven wijze uw jaarlijkse bijdrage af van uw bankrekening. Het formulier Periodieke Gift kunt u op uw computer (met Acrobat Reader) invullen, uitprinten en ondertekend in tweevoud opsturen naar ons servicecentrum. De ontvangen formulieren worden vervolgens door ons ondertekend, en het ‘exemplaar voor de schenker’ wordt aan u geretourneerd. Daarmee is de periodieke schenking formeel vastgelegd.

 

Schriftelijk invullen

Als u het formulier niet op de computer kunt invullen dan sturen wij het u graag per post toe. Stuur daarvoor een e-mail met uw naam en adres en uw verzoek om toezending van de formulieren naar info@steunlaatstewil.nu.

 

Geen Printer?

Als u het formulier niet kunt printen, sla dan het ingevulde PDF-formulier op, en stuur het vervolgens per e-mail naar ons servicecentrum. Wij printen het dan uit en sturen u de formulieren ter ondertekening toe.

 

Maximaal fiscaal voordeel

Bij uw belastingaangifte moet u bij uw periodieke schenking of losse giften het zg. RSIN-nummer vermelden. Het RSIN van het Steunfonds Laatste Wil is: 859938323. Ook heeft u onze ANBI-verklaring nodig. Die kunt u hier downloaden.

 

U kunt de beide formulieren (ondertekent) opsturen naar: Steunfonds Laatste Wil, p.a. Stationsweg 29, 6861 EA Oosterbeek. U krijgt dan één exemplaar door ons ondertekent retour voor uw administratie.

Top