Zelf beslissen over uw levenseinde

 

Het Steunfonds zet zich actief in voor de juridische, maatschappelijke en politieke acceptatie van laatste-wil middelen. Met uw steun gaat dat sneller.

 

 

Met deze aanmelding gaat u er mee akkoord dat het Steunfonds  doorlopend incasso-opdrachten stuurt naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Top